Om JFK

Juridiska Föreningen i Karlstad är en studentförening vid Karlstads Universitet för studenter som studerar juridik.

Föreningen ordnar varje år intressanta studiebesök och gästföreläsningar för att ge medlemmarna ökad kännedom om arbetsmarknaden och om möjliga framtida arbetsgivare.

Genom föreningen erhåller medlemmar dessutom en bättre möjlighet att påverka sin och andra studenters studiesituation.

Utöver det anordnar föreningen med jämna mellanrum evenemang för att bidra till en bättre gemenskap inom klasserna, mellan klasserna och med andra utbildningsprogram.