Bilder från Examenssittningen 2017

Examenssittning anordnad för  studenter vid Handelshögskolan som tagit kandidat- eller magisterexamen 2017.

På bilderna syns studenter från det rättsvetenskapliga programmet som tog kandidatexamen tillsammans med lärare vid fakulteten.