ELSA Karlstad

ELSA Karlstad är en utbildningsförening startad av och för juriststudenter, och står för European Law Students Association. ELSA finns i totalt 44 länder i Europa med ca 50 000 medlemmar, och hösten 2018 startades lokalgruppen ELSA Karlstad. Föreningen bedriver bl.a. internationella samarbeten, studieresor till städer i Sverige såväl som runt om i Europa, gästföreläsningar, kurser menade att fördjupa studenters juridiska kunskaper, samt assistans med praktikplatser. Utgångspunkten i allt arbete, och ELSAs motto, är ”a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity”.