JFKs styrelse

Martin Biörklund
Ordförande

martin

Joacim Malmqvist
Vice Ordförande

joakim

Beatrice Tollerup
Arbetsmarknadsansvarig

Mathilda Pellas
Informationsansvarig

mathilda

Gabrielle Byberg
Utbildningsansvarig

gabrielle

Emilia Sigerud
Sexmästare

emilia

Sebastian Hasselström

Sekreterare

sebastian

Joakim Lignerkrona
Kassör

Filiph Jonemark
Idrottsansvarig


Maja Hilding

Styrelseledamot

maja

Lovisa Hemmingson
Styrelseledamot

lovisa

Erica Dahlin
Styrelseledamot

erica

grupp

Om du är osäker på vem i styrelsen som kan svara på din fråga så kontakta informationsansvarig så vidarebefordras ditt ärendet till rätt styrelsemedlem. Du kan även använda frågeformuläret under ”kontakta oss”.

Annonser