JFK’s tidigare styrelser

Styrelse 2017rätta

Övre raden, från vänster:
Leo Lövgren, Sexmästare
Sofie Klang, Vice Ordförande
Amanda Arvidsson, Informationsavsvarig
Joakim Lignerkrona, Kassör
Erica Dahlin, Ordförande
Pontus Blomberg, Styrelseledamot

Nedre raden, från vänster:
André Rasmussen, Arbetsmarknadsansvarig
Viktor Henriksson, Idrottsansvarig
Elin Rodin, Sekreterare

(Frånvarande: Sara, Ledamot, Filiph Jonemark, Utbildningsansvarig, Emelie Wagell )

Styrelse 2016

13009990_10153764306718218_1246683981_o

Övre raden, från vänster:
Emelie Andersson, Sekreterare
Sara Joseph, Ordförande
Emelie Wagell, Sexmästare
Johanna Brage, Kassör
Frida Larsson, Styrelseledamot
Sofie Lindahl, Styrelseledamot
Amanda Arvidsson, Vice ordförande

Nedre raden, från vänster:
Pontus Blomberg, Utbildningsansvarig
Christoffer Almgren, Informationsansvarig
Magnus Palmgren, Styrelseledamot
Christoffer Ågren, Idrottsansvarig

(Frånvarande: Emelie Möller, Arbetsmarknadsansvarig)

Styrelse 2015

Gamla styrelsen
Övre raden, från vänster:
Ronja Eld, Arbetsmarknadsansvarig
Emma Berggren, Styrelseledamot
Anna Dahlén, Sexmästare
Stina Almgrund, Ordförande
Hanna Åkesson, Kassör
Hanna Ackeberg, Sekreterare

Nedre raden, från vänster:
Ablin Janson, Utbildningsansvarig
Max Genfors, Informationsansvarig
Anton Tallnäs, Styrelseledamot
Christoffer Almgren, Vice ordförande
Simon Johansson, Idrottsansvarig

(Frånvarande: Matilda Mattiasson, Styrelseledamot)

Styrelse 2014

Arman Aslani. Ordförande
Felix Andrén, Vice Ordförande
Therese Lidén, Arbetsmarknadsansvarig
Erik Franzén, Informationsansvarig
Anders Göransson, Utbildningsansvarig
Elin Marangoz, Evenemangsansvarig
Charlotte Söderlund, Sekreterare
Stina Almgrund, Kassör
Håkan Carlsson, Styrelseledamot
Hanna Rydahl Hansson, Styrelseledamot
Anna Dahlén, Styrelseledamot
Axel Thyresson, Styrelseledamot
Daniel Bohman, Valberedningsordförande

Styrelse 2013

Gamla styrelsen
Övre raden, från vänster:
Fredrik Johansson, Informationsansvarig
Daniel Eliasson, Suppleant
Wing Quach, Evenemangsansvarig
Daniel Bohman, Arbetsmarknadsansvarig

Nedre raden, från vänster:
Cecilia Ceder, Sekreterare
Elin Marangoz, Suppleant
Elin Borg, Utbildningsansvarig
Camilla Berggren, Ordförande

(Frånvarande: Annie Hallberg, Vice ordförande, Mathilda Lindblad, Suppleant, Emmie Schedrin, Suppleant)

Styrelse 2012

Gamla styrelsen
Övre raden, från vänster:
Frida Paulsen, Suppleant
Christoffer Gustavsson, Sekreterare
Sandra Vasarainen, Vice ordförande och ekonomiansvarig
Claes Svensson, Ordförande
Annie Hallberg, Suppleant
Daniel Bohman, Suppleant

Mittersta raden, från vänster:
Fredrik Johansson, Informationsansvarig
Niclas Ernebratt, Arbetsmarknadsansvarig
Patrik Mäkkinen, Utblidningsansvarig

Nedersta raden, från vänster:
Camilla Berggren, Evenemangsansvarig
Cecilia Ceder, Suppleant
Elin Borg, Suppleant

Styrelse 2011

Frida Paulsen, Ordförande
Claes Svensson, Vice ordförande
Fredrik Holte, Informationsansvarig
Niclas Ernebratt, Arbetsmarknadsansvarig
Annie Hallberg, Evenemangsansvarig
Patrik Mäkkinen, Utbildningsansvarig och sekreterare
Sandra Vasarainen, Kassör

Annonser